När får man en betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning eller en prick som det ofta kallas i folkmun är något som ofta felaktigt tas för att utfärdas av kronofogden. Faktum är att det inte är kronofogden som utfärdar några betalningsanmärkningar utan det är inkassobolagen i fråga. Kronofogden hanterar endast ärenden som inkommer och rapporterar utfall och status på ärenden till inkassobolagen. Inkassobolagen i sin tur är de som bestämmer om det ska bli en betalningsanmärkning eller ej.

Hur får man en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning får du om du slarvat med betalningen av en faktura eller någon form av avgift. Det kan vara allt ifrån ett mobilabonnemang om du släpat med betalningen allt för länge eller en P-bot som du fått när du parkerat bilen felaktigt som du struntat i att betala. Vanligt förekommande innan avgiften för TV-licensen bakades in i årliga skatten var att man missade att betala avgiften för TV-licensen och på grund av den fick en betalningsanmärkning.

Det är enklare att få en betalningsanmärkningar från vissa typer av fakturor och krav än andra. Struntar du i att betala ditt mobilabonnemang exempelvis eller el-faktura så är första steget en påminnelse. Denna brukar komma ungefär 10 – 15 dagar efter förfallodatumet och kommer vanligtvis med en avgift på omkring 60 kr för försenad betalning. Om du trots påminnelsen inte betalar fakturan så är nästa steg att fordringsägaren lämnar ärendet vidare till ett inkassobolag som får i uppgift att driva in skulden. Här brukar en avgift på cirka 180 – 250 kr tillkomma på fakturan och även en mindre ränta på ett tiotal kronor beroende på hur hög fakturan är brukar även tillkomma. Inkassokravet brukar komma omkring 20 – 30 dagar efter förfallodatumet har löpt ut. Skulle du trots detta krav strunta i att betala fakturan så kontaktar inkassobolaget fordringsägaren och frågar om de önskar lämna ärendet vidare till kronofogden för indrivning. Om svaret blir ja så kommer kronofogden att ta över ärendet och skicka ett betalningskrav till dig. Här brukar en avgift på cirka 350 kr och upplupen ränta även tillkomma. När ärendet lämnas över till kronofogden är väldigt olika men det brukar ske mellan 45 – 90 dagar efter förfallodatumet. 

Här får du en chans att betala kravet, än så länge har du inte fått någon betalningsanmärkning. Men skulle du inte betala kravet i detta läge så kommer kronofogden meddela detta till inkassobolagen som då utfärdar en betalningsanmärkning. 

Problematiken med en betalningsanmärkning är många och man blir ekonomiskt bakbunden under en period på tre år från det att anmärkningen utfärdades. Det betyder att du inte exempelvis kan teckna ett mobilabonnemang eller stå med på ett huslån eller i många fall inte ens ta en hyreslägenhet. 
Med denna artikel vill vi belysa att låna pengar snabbt inte alltid är en bra lösning då statistik visar att folk som tar sms lån råder större risk att hamna i en skuldfälla där de inte har möjlighet att betala tillbaka lånet och i slutändan drar på sig en betalningsanmärkning.