Hållbarhetsveckan – Hållbarhet i fokus

Hållbarhet har aldrig varit mer viktig än 2022. För varje år som går så skräpar vi ner och förstör vår atmosfär och värld. Vi ser en negativ utveckling världen över i takt med att utsläppen ökar successivt. Värt att nämna dock är att världen äntligen börjat ta saken på allvar. Vad vi anser behöver göras dock är att detta ska diskuteras på åtminstone europanivå, om inte världsnivå. Där gemensamma beslut ska klubbas, än att försöka göra punktinsatser på respektive land utan en enig slutdestination.

Exempel på saker som vi tagit fram som förbättrat världen är saker som

  • Elbilar
  • Högre priser på drivmedel
  • Högre avgift på elförbrukning
  • Lägre skatt på bilar med lägre utsläpp
  • Fokuserat mer på närproducerad mat

Just när det kommer till elbilar så har ett ämne varit diskussionen kring processen för att tillverka en elbil, hur miljövänlig processen är i sig samt specifikt det ämne som behövs för att ta fram batteriet som bilen drivs på. Experter på området menar dock på att reducerat utsläpp under första åren med bilen kompenserar gott och väl för skadan miljön tar av produktionen av bilen inklusive batteriet.

Varje år så arrangeras olika evenemang med fokus på hållbarhet. Ett utav de är hållbarhetsveckan. Det är ett evenemang som en gång per år arrangeras runt om i landet med fokus på just hållbarhet. Det arrangeras av respektive region och är därför inget som styrs på riksnivå. Personligen har vi som ägare till denna sajt deltagit senaste åren i Mölndals hållbarhetsvecka. Det är ett evenemang som vi varit väldigt positiva till där olika föredrag och möjlighet för mingel med diskussioner och olika punkter tas upp som rör miljö och utvecklingen världen över.